Giải pháp quản lý livechat

Chat for Streamer
ghim bình luận viewer

Ứng dụng hiển thị & quản lý livechat đa nền tảng dành cho streamer.

logo_chat_for_streamer
Chat for Streamer

Nền tảng & Phần mềm

Hỗ trợ nền tảng

Youtube, Facebook, Tiktok, Nimo, Twitch, Instagram...

Phần mềm tương thích

OBS, Streamlabs, Xsplit...

Chat for Streamer

Hướng dẫn sử dụng

Chat for Streamer

Giá bán

1 Tuần

20.000 VNĐ

Full tính năng
1 Tháng

50.000 VNĐ

Full tính năng
1 năm

500.000 VNĐ

Full tính năng
CÁC BÀI ĐĂNG

NỔI BẬT